Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenhavy N

16 tháng 10 2022 02:31

câu hỏi

Câu 2. Cho tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 4 , ta có A. 6∉M B. 0∈M C. 4∈M D. 4∉M

 Câu 2. Cho tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 4 , ta có 

A. 6∉M

 B. 0∈M 

C. 4∈M 

D. 4∉M

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 03:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nguyenhavy N</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>M={x∈N|x&gt;4}={5;6;7;8;9;...}</strong></h1><p><strong>6∉M-&gt; SAI</strong></p><p><strong>0∈M&nbsp;-&gt; SAI</strong></p><p><strong>4∈M&nbsp;-&gt; SAI</strong></p><p>=&gt; Chọn câu D</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Nguyenhavy N

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6

Bài giải chi tiết :  

M={x∈N|x>4}={5;6;7;8;9;...}

6∉M-> SAI

0∈M -> SAI

4∈M -> SAI

=> Chọn câu D

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nên ôn môn gì trước khi thi

8

Lihat jawaban (1)