Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:57

câu hỏi

Câu 2. Bội số Giga của đơn vị là:


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 09:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn Vật Lý 10</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Giga (viết tắt G) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ <strong>bội số lớn gấp 10<sup>9</sup> hay 1.000.000.000 lần</strong>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Vật Lý 10

Bài giải chi tiết:

Giga (viết tắt G) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ bội số lớn gấp 109 hay 1.000.000.000 lần.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai thanh lẫn cùng AA và CC lát nằm ngang song song với nhau và cách nhau 4 cm , Dầu AC nối với nguồn điện E = 12V , r= 1. Thanh kim loại MN đặt vuông góc với 2 thanh cứng có độ dài vừa đủ. Hệ số ma sát giữa thanh MN với 2 thanh cứng là u= 0 . 2 . Hệ thống đặt trong từ trường đều thẳng đứng hướng xuống Có độ lớn B= 0,5T(HV2) .Xác định lực từ tác dụng lên thanh MN ? Thanh MN có m = 500g , R=2

1

Lihat jawaban (1)