Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô P

16 tháng 10 2022 06:20

câu hỏi

câu 2,4,5 giúp mình với ạ

alt
alt

2

1


Mai C

17 tháng 10 2022 14:19

chịu 🐻

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 719. Đồng phân của mantozơ là : A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Lactozơ. D. Saccarozơ.

0

Được xác nhận