Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

25 tháng 10 2022 03:29

câu hỏi

Câu 2: (2 điếm): a) 479826+187390


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 03:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>479826+187390=667216</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

479826+187390=667216

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận