Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 17:54

câu hỏi

Câu 2(1,0 điểm). Cho cosα=2/3 và α∈(0;π/2). Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 03:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 6 - Đại số: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác, Bài 1: Cung và góc lượng giác. Giá trị lượng giác của một cung<br>Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương 6 - Đại số: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác, Bài 1: Cung và góc lượng giác. Giá trị lượng giác của một cung
Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hai nưa khoang A=(−1;0] và B=[0;1). Xác đính C(R)A

2

Được xác nhận