Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

15 tháng 10 2022 15:32

câu hỏi

Câu 2. (0,75 đ) Cho △MNP có: MN=4cm,MP=6cm và NP=7cm. So sánh góc N và góc P ? (Học sinh không phải vẽ hình; ghi GT, KL)

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 09:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Ta thấy góc N đối diện cạnh MP, góc P đối diện cạnh MN</p><p>Mà MP&gt;MN nên góc N &gt; góc P</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác

Câu trả lời chi tiết như sau:

Ta thấy góc N đối diện cạnh MP, góc P đối diện cạnh MN

Mà MP>MN nên góc N > góc P

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận