Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 9 2022 13:45

câu hỏi

Câu 193: Đốt cháy hiđrocacbon A, tỉ lệ số mol của A với số mol CO2 và H2O là 1:2:1. A là : A. C2H2 B. CH4 C. C2H4 D. C2H6


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 02:57

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Ly P</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn HÓA</p><p>Lời giải: Đáp án A</p><p>Gọi công thức phân tử của A là: CxHy</p><p>C x H y &nbsp;→ x CO 2 &nbsp;+ y/2 &nbsp;H 2 O</p><p>Ta có: 1 : x : y/2 = 1 : 2 : 1</p><p>⇒ x = 2; y = 2</p><p>Công thức phân tử của hiđrocacbon A là C2H2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn HÓA

Lời giải: Đáp án A

Gọi công thức phân tử của A là: CxHy

C x H y  → x CO 2  + y/2  H 2 O

Ta có: 1 : x : y/2 = 1 : 2 : 1

⇒ x = 2; y = 2

Công thức phân tử của hiđrocacbon A là C2H2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

3

Được xác nhận