Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

15 tháng 9 2022 15:15

câu hỏi

Câu 19: Tổng số hạt mang điện trong ion là 78. Số hạt mang điện trong nguyên tử X nhiều hơn trong nguyên tử Y là 12. X là.

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 15:15

Được xác nhận

Chào em Thanh T, Đây là câu hỏi thuộc hóa 8. Đáp án cho câu hỏi là B Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 2P(X)+3.2.P(Y)+2=78 2P(X)-2.P(Y)=12 =>P(X)=14(Si) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 8 gam CuO vào 200 gam dung dịch HCl 10,95% thu được dung dịch A. Tính C% các chất có trong dung dịch A

9

Được xác nhận