Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 14:28

câu hỏi

Câu 19. Cho tập hợp A=(2;+∞). Tìm tập hợp C_((R))A.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ca H</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp, Bài 2: Tập hợp<br>Bài giải chi tiết: A=(2;+∞)</p><p>=&gt;C<sub>R</sub>A=(-∞;2]<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp, Bài 2: Tập hợp
Bài giải chi tiết: A=(2;+∞)

=>CRA=(-∞;2]
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

Trần V

03 tháng 1 2023 14:24

Thầy giỏi qá 🌚

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận