Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

21 tháng 9 2022 03:12

câu hỏi

Câu 188 : Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm, ở miệng bình thu khí clo có bông tẩm xút, để : A. nhận biết khí clo đã thu đầy hay chưa. B. không cho khí clo khuếch tán vào không khí. C. dùng để nhận biết khí clo do clo tác dụng với xút sinh ra nước Gia-ven có tác dụng làm trắng bông. D. Cả B và C.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 07:44

Được xác nhận

<p>Chào em Ca H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, bài Clo<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Khí Clo lọt ra ngoài sẽ tác dụng với NaOH trong bông tạo muối NaCl, không khuếch tán vào không khi.</p><p>Phương trình: Cl<sub>2</sub> + 2NaOH → H<sub>2</sub>O + NaCl + NaClO</p><p>Đáp án là B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, bài Clo
Lời giải chi tiết như sau:

Khí Clo lọt ra ngoài sẽ tác dụng với NaOH trong bông tạo muối NaCl, không khuếch tán vào không khi.

Phương trình: Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO

Đáp án là B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 656. Cho sơ đồ : A là : A. Etan. B. Etin. C. Etanol. D. Etanal.

0

Được xác nhận