Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 9 2022 13:44

câu hỏi

Câu 178: Cho benzen tác dụng hết với Cl2 thu được 29,1 g thuốc trừ sâu 666. Khối lượng benzen cần dùng là: A. 7,7g B. 7,8g C. 7,6g D. 7,5g


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 03:36

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Ly P</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn hóa</p><p>Lời giải chi tiết: đáp án B. 7,8g</p><p>C6H6+3Cl2-&gt;C6H6Cl6</p><p>nC6H6Cl6=29,1:291=0,1 mol =nC6H6</p><p>mC6H6=0,1.78=7,8g</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn hóa

Lời giải chi tiết: đáp án B. 7,8g

C6H6+3Cl2->C6H6Cl6

nC6H6Cl6=29,1:291=0,1 mol =nC6H6

mC6H6=0,1.78=7,8g

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 94 : Trong phản ứng hoá học, nguyên tử natri không hình thành được A. ion natri. B. cation natri. C. anion natri. D. ion đơn nguyên tử natri.

0

Được xác nhận