Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

06 tháng 10 2022 16:04

câu hỏi

Câu 17 : Khẳng định nào sau đây đúng : a. 16+162+48 chia hết cho 16

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 16:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài dấu hiệu chia hết</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Khẳng định đúng là B: 22+2<sup>10</sup> chia hết cho 2</p><p>Giải thích: Do 22 chia hết cho 2 và 2<sup>10</sup> cũng chia hết cho 2 nên tổng 22+2<sup>10</sup> chia hết cho 2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài dấu hiệu chia hết

Lời giải chi tiết như sau:

Khẳng định đúng là B: 22+210 chia hết cho 2

Giải thích: Do 22 chia hết cho 2 và 210 cũng chia hết cho 2 nên tổng 22+210 chia hết cho 2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)