Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

21 tháng 9 2022 03:11

câu hỏi

Câu 168 : Từ bột Fe và một hoá chất X có thể điều chế trực tiếp được FeCl 3 . Vậy X là : A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch CuCl 2 . C. Khí clo. D. Cả A, B, C đều được.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 07:13

Được xác nhận

<p>Chào em Ca H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, bài Clo<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>2Fe+3Cl<sub>2</sub> (t<sup>o</sup>)→ 2FeCl<sub>3</sub></p><p>FeCl<sub>3</sub> được tạo ra nhờ xúc tác nhiệt độ</p><p>Fe tác dụng với HCl và CuCl<sub>2</sub> chỉ tạo ra FeCl<sub>2</sub></p><p>Đáp án là C<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, bài Clo
Lời giải chi tiết như sau:

2Fe+3Cl2 (to)→ 2FeCl3

FeCl3 được tạo ra nhờ xúc tác nhiệt độ

Fe tác dụng với HCl và CuCl2 chỉ tạo ra FeCl2

Đáp án là C
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận