Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

26 tháng 10 2022 03:14

câu hỏi

Câu 15. Cho các tập hợp: A=(−4;2);B=(−6;1);C=(−1;3). A∩(B∣C) là tập nào sau đây: ,(,A⋅(−6;4)B.(−4;−1],,C.(−1;1]D.(1;2],),


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 03:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số thực , Bài Tập hợp. Các phần tử của tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>B/C=(-6;-1]</p><p>=&gt; A∩(B\C)=(-4;2)∩(-6;-1]=(-4;-1]</p><p>=&gt; Đáp án đúng là đáp án B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số thực , Bài Tập hợp. Các phần tử của tập hợp

Bài giải chi tiết : 

B/C=(-6;-1]

=> A∩(B\C)=(-4;2)∩(-6;-1]=(-4;-1]

=> Đáp án đúng là đáp án B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)