Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 9 2022 13:43

câu hỏi

Câu 143: Khi đốt hoàn toàn 1 hiđrocacbon A người ta thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau. Vậy A là A. CH4. B. C2H6. C. C2H2. D. C3H6


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 06:09

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Do số mol CO<sub>2</sub> = số mol H<sub>2</sub>O nên hợp chất hữu cơ có dạng C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub></p><p>Ta có phương trình: 2C<sub>3</sub>H<sub>6</sub> + 9O<sub>2</sub> → 6CO<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O</p><p>Đáp án là D<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11
Lời giải chi tiết như sau:

Do số mol CO2 = số mol H2O nên hợp chất hữu cơ có dạng CnH2n

Ta có phương trình: 2C3H6 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O

Đáp án là D
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong thầy cô giúp em với ạ

5

Được xác nhận