Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương V

06 tháng 4 2023 05:16

câu hỏi

Câu 14 Tìm toạ độ trục lớn elip : x²/25 + y²/9=1 A. 6. B. 4. C. 10. D. 8

Câu 14 Tìm toạ độ trục lớn elip : x²/25 + y²/9=1

A. 6.           B. 4.          C. 10.             D. 8

 

alt

8

2


Tuệ K

06 tháng 4 2023 12:54

<p>Có A<sub>1</sub>.A<sub>2</sub> = 2a&nbsp;</p><p>Mà a<sup>2</sup> = 25 --&gt; a = 5</p><p>--&gt; 2a = 2.5 = 10</p>

Có A1.A2 = 2a 

Mà a2 = 25 --> a = 5

--> 2a = 2.5 = 10

Trần M

06 tháng 4 2023 14:14

<p>Đáp án : C.10</p><p>&nbsp;</p>

Đáp án : C.10

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)

Câu 25. Cho tập A={x∈R∣0≤x&lt;5},B={x∈R∣m

7

Được xác nhận