Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:57

câu hỏi

Câu 14. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 60. Biết số hạt electron bằng 20. Số hạt neutron là


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Nguyên tử, Bài Cấu tạo vỏ nguyên tử<br>Bài giải chi tiết: Ta có số hạt e = số hạt p=20</p><p>Mà tổng số hạt trong nguyên tử là 60</p><p>=&gt;e+p+n=60</p><p>=&gt;n=60-e-p=60-20-20=20</p><p>Vậy số hạt n là 20<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc Chương Nguyên tử, Bài Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài giải chi tiết: Ta có số hạt e = số hạt p=20

Mà tổng số hạt trong nguyên tử là 60

=>e+p+n=60

=>n=60-e-p=60-20-20=20

Vậy số hạt n là 20
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận

Biết 3,36 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 sản phẩm là CaCO3 và H2O. a. Viết phương trình hóa học b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

4

Lihat jawaban (1)