Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

27 tháng 10 2022 07:41

câu hỏi

Câu 14: (1điểm) Cho các đa thức M(x)=−2x^(3)+4x^(2)−4x+4vàN(x)=2x^(3)−3x^(2)+6x−4.TínhM(x)+N(x)?


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 07:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>M(x)+N(x)=−2x<sup>3</sup>+4x<sup>2</sup>−4x+4+2x<sup>3</sup>−3x<sup>2</sup>+6x−4</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =x<sup>2</sup>+2x</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

M(x)+N(x)=−2x3+4x2−4x+4+2x3−3x2+6x−4

                    =x2+2x

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 07:52

Được xác nhận

<p>Xin chào Ly P.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Ly P.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận