Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 9 2022 13:43

câu hỏi

Câu 137: Chất làm mất màu dung dịch brom là A. CH4. B. CH2 = CH – CH3. C. CH3 – CH3. D. CH3 – CH2 – CH3.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 06:07

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Các hợp chất hữu cơ có liên kết đôi sẽ có phản ứng cộng làm mất màu Brom</p><p>Đáp án là B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11
Lời giải chi tiết như sau:

Các hợp chất hữu cơ có liên kết đôi sẽ có phản ứng cộng làm mất màu Brom

Đáp án là B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 43. Sắt 26Fe là nguyên tố A. s. B. p. C. d. D. f.

1

Được xác nhận