Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:57

câu hỏi

Câu 13: Tính công cần thiết để một đoàn tàu khối lượng m = 8.10 kg tăng tốc từ vận tốc v1 = 36km/giờ đến vận tốc v2 = 54km/giờ.


18

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 09:17

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Huy H</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Lý 10</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>a=(v<sup>2</sup>−v<sub>0</sub> <sup>2 </sup>)/2s = (15<sup>2</sup>−10<sup>2 </sup>)/2s = 62,5/ s (m/s<sup>2 </sup>)<br>F=ma=(80.62,5)/s=5000/s(N)<br>A=Fs=(5000/s).s= 5000 J</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em</strong></p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Lý 10

Bài giải chi tiết:

a=(v2−v0 2 )/2s = (152−102 )/2s = 62,5/ s (m/s2 )
F=ma=(80.62,5)/s=5000/s(N)
A=Fs=(5000/s).s= 5000 J

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập về nhà-môn Vật lí Câu 1: Một người đo chiều dài một cuốn sách | = 22 ± 1cm. Người thứ hai đo quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B s = 440 ± 1 km. Người nào đo chính xác hơn?

3

Được xác nhận

Một vậy khối lượng 2kg thả rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất . lấy g= 10m/s². Tính động năng và động lượng của vật sau khi thả rơi 2 dây, vật rơi xuống đất xuyên vào đất 5cm tính lực cản trung bình của đất

1

Lihat jawaban (1)