Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

09 tháng 10 2022 04:14

câu hỏi

Câu 13 ( 1,0đ) Thực hiện phép tính: b) ((−7)/12+0,25):2/3


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 04:33

Được xác nhận

<p>Xin chào Huy H.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>b) ((−7)/12+0,25):2/3</p><p>=(-1)/3:2/3</p><p>=(-1)/3.3/2</p><p>=(-1)/2</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Huy H.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

b) ((−7)/12+0,25):2/3

=(-1)/3:2/3

=(-1)/3.3/2

=(-1)/2

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)