Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 9 2022 13:43

câu hỏi

Câu 129: Trong các loại than dưới đây, loại than trẻ nhất có hàm lượng cacbon thấp nhất là A. than gầy. B. than mỡ. C. than non. D. than bùn.


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 23:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Cacbon - Silic, bài Hợp chất của cacbon<br>Bài giải chi tiết: loại than trẻ nhất có hàm lượng cacbon thấp nhất là than bùn, chọn D<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Cacbon - Silic, bài Hợp chất của cacbon
Bài giải chi tiết: loại than trẻ nhất có hàm lượng cacbon thấp nhất là than bùn, chọn D
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 103: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 20%; 80%. B. 30%; 70%. C. 40% ; 60%. D. 60%; 40%.

3

Được xác nhận

Đốt cháy 14.04g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo cần 0.48 mol O2 . đun nóng 14.04g X với dd H2SO4 loãng, kiềm hóa dd sau pư lấy các chất hữu cơ tác dụng với lượng dư dd AGNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. pư xra hoàn toàn. giá trị của m là?

1

Lihat jawaban (1)