Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:36

câu hỏi

Câu 12: Hàm số y=ax^(3)+bx^(2)+cx+d đồng biến trền R khi nào?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 10:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số, lớp 12<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số, lớp 12
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận