Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

21 tháng 9 2022 03:10

câu hỏi

Câu 112 : Để đánh giá loại liên kết trong phân tử hợp chất, người ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Khi hiệu độ âm điện của hai nguyên tử tham gia liên kết >= 1,7 thì đó là liên kết A. ion. B. cộng hoá trị không cực. C. cộng hoá trị có cực. D. kim loại.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 04:48

Được xác nhận

<p>Chào em Ca H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Khi hiệu độ âm điện của hai nguyên tử tham gia liên kết &gt;= 1,7 thì đó là liên kết ion</p><p>Đáp án đúng là A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

Khi hiệu độ âm điện của hai nguyên tử tham gia liên kết >= 1,7 thì đó là liên kết ion

Đáp án đúng là A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

1

Được xác nhận