Square root
VBT
Calculator
magnet

Mèo C

30 tháng 10 2022 01:04

câu hỏi

c âu 10: Yếu tố nào sau đây không phải của hình bình hành? A. Hai cạnh đối bằng nhau B. Hai cạnh đối song song C. Hai góc đối bằng nhau D. Hai đường chéo bằng nhau

câu 10: Yếu tố nào sau đây không phải của hình bình hành?

A. Hai cạnh đối bằng nhau
B. Hai cạnh đối song song
C. Hai góc đối bằng nhau
D. Hai đường chéo bằng nhau

 


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Mèo&nbsp;C&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương hình bình hành</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Mèo C     

 Đây là một bài tập thuộc Chương hình bình hành

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)