Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:37

câu hỏi

Câu 10 không thực hiện phép tính,hãy tìm x , biết: 23+ x +1947 = 1947+23+1747


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 10:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Ta thấy ở hai vế là hai phép cộng, mỗi phép cộng có 3 số hạng</p><p>Vế trái có 3 số hạng là: 23; x và 1947</p><p>Vế phải có 3 số hạng là:23; 1747 và 1947</p><p>Vậy để hai vế bằng nhau thì x=1747</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

Ta thấy ở hai vế là hai phép cộng, mỗi phép cộng có 3 số hạng

Vế trái có 3 số hạng là: 23; x và 1947

Vế phải có 3 số hạng là:23; 1747 và 1947

Vậy để hai vế bằng nhau thì x=1747

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)