Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Á

06 tháng 1 2023 13:40

câu hỏi

câu 1 :tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : M=2x 2 +10y 2 +6xy-6x+2y-2012 câu 2 :cho hình thang ABCD (AD//CD) có DC = 2AB. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB , Bc , CD , DA . a)các tứ giác ABPD , MNPQ là hình gì ? vì sao ? b) hình thang ABCD là hình gì để MNPQ là hình thoi ? c) gọi E là giao điểm của BP và AP . chứng minh ba điểm Q,N,E thẳng hàng ?

câu 1 :tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : M=2x2+10y2+6xy-6x+2y-2012
câu 2 :cho hình thang ABCD (AD//CD) có DC = 2AB. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB , Bc , CD , DA .
a)các tứ giác ABPD , MNPQ là hình gì ? vì sao ? 
b) hình thang ABCD là hình gì để MNPQ là hình thoi ? 
c) gọi E là giao điểm của BP và AP . chứng minh ba điểm Q,N,E thẳng hàng ?

 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

07 tháng 1 2023 07:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phạm Á,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Câu 1:</p><p>M=2x<sup>2</sup>+10y<sup>2</sup>+6xy-6x+2y-2012</p><p>M = x<sup>2 </sup>+6xy +9y<sup>2</sup> +x<sup>2</sup>-6x+9 + y<sup>2</sup>+2y+1 - 2012 -9 -1</p><p>M = (x+3y)<sup>2</sup> + (x - 3)<sup>2</sup> + (y+1)<sup>2</sup> -2022</p><p>M ≥ -2022</p><p>M<sub>min</sub> = -2022 khi x = 3 và y = -1</p><p>Câu 2:&nbsp;</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Phạm Á, 
Bài giải chi tiết:
Câu 1:

M=2x2+10y2+6xy-6x+2y-2012

M = x2 +6xy +9y2 +x2-6x+9 + y2+2y+1 - 2012 -9 -1

M = (x+3y)2 + (x - 3)2 + (y+1)2 -2022

M ≥ -2022

Mmin = -2022 khi x = 3 và y = -1

Câu 2: 


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)