Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 12 2020 12:20

câu hỏi

câu 1 : Để đo chiều rộng của quyển sách , em dùng thước gì ?


17

5

Được xác nhận

Bùi_Phó_Team_Mùa_Đông B

24 tháng 12 2020 15:27

Được xác nhận

thước thẳng

HUYỀN K

17 tháng 3 2022 00:20

thước thẳng

TRƯƠNG G

27 tháng 4 2022 13:51

thước thẳng

TRƯƠNG G

29 tháng 4 2022 02:48

thước thẳng

TRƯƠNG G

14 tháng 5 2022 03:56

thước thẳng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người đi bộ và xe máy xuất phát tại A đi cùng chiều vòng quay bờ hồ chu vi 5 km . Khi người đi bộ đu được 1 vòng thì gặp ng đi xe máy 5 lần . Lần cuối ở A . Giả sử sau mỗi lần đến A người đi xe máy nghit ở A 15 phút thì khi người đi bộ đi được 1 vòng gặp người xe máy 2 lần , lần cuối ở A khi người đi xe máy vừa đến A m tính vận tốc mỗi người

4

Lihat jawaban (1)