Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn B

28 tháng 9 2021 01:41

câu hỏi

Câu 1. Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào được gọi là gì? * A. Tư liệu lao động B. Đối tượng lao động C. Tài nguyên thiên nhiên D. Nhiên liệu


2

1


Thúy L

04 tháng 10 2021 16:30

B

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời chuyển dịch cơ cấu lao động

1

Lihat jawaban (1)