Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

20 tháng 9 2022 02:43

câu hỏi

Câu 1. Nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử là : A. Men-đê-lê-ép. B. La-voa-di-ê. C. Đê-mô-crit. D. Rơ-dơ-pho.


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 06:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;</p><p>Đáp án: C<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 10</p><p>Bài giải chi tiết: Nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử là Đê-mô-crit (Hy Lạp cổ đại)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 

Đáp án: C
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 10

Bài giải chi tiết: Nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử là Đê-mô-crit (Hy Lạp cổ đại)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dung dịch X gồm 0,3 mol K + 0,6 mol Mg2 + 0,3 mol Na + 0,6 mol Cl - và a mol Y2- Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. ion Y2 - và giá trị của m là?

0

Lihat jawaban (1)