Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần V

19 tháng 11 2020 06:35

câu hỏi

câu 1 một sóng âm lan truyền trong không khí vs vận tốc 350m/s, có bước sóng 70 cm. tần số của sóng âm đó là câu 2 một sóng cơ học có tần số 50Hz lan truyền dọc theo 1 sợi dây dài vô hạn. Biết rằng sau 2,4s sóng truyền đi được 6m dọc theo dây. Bước sóng là câu 3 một sóng âm có tần số 500Hz lan truyền trong 1 môi trường. người ta đếm được trong khoảng 18m trên 1 phương truyền sóng có 10 gợn lồi. vận tốc truyền sóng trong môi trường đó là câu 4 trên mặt nước nằm ngang, người ta đặt 1 nguồn tạo sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30m/s coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. tính khoảng cách giữa 2 gợn sóng câu 5 một nguồn sóng tại 0 trên mặt nước dao động với phương trình u°=4cos20πt(m.m). coi biên độ sóng là không đổi, biết vận tốc truyền sóng là v= 100cm/s phương trời sóng tại M cách O một đoạn d= 5cm là


4

1


Huê N

28 tháng 11 2020 10:51

dài z

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một con lắc lò xo gồm quả cầu có khối lượng m bằng 100 gam và lò xo có độ cứng 10 Newton trên m treo thẳng đứng ban đầu giữ vật ở vị trí sao cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ ra nhẹ nhàng quả cầu dao động điều hòa lấy g bằng 10 mét trên giây bình vận tốc cực đại của vật là

14

Lihat jawaban (1)