Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

14 tháng 3 2020 06:41

câu hỏi

câu 1 : một hòn bi có khối lượng 100g, đc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s từ độ cao 5m so với mặt đất . Chọn gốc thế năng ở mặt đất lấy g=10m/s ^2 a ) tìm cơ năng ở vị trí trên b) tìm độ cao cực đại mà bi đạt đc c) tìm độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng Câu 2 : vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với v0= 7m/s . Bỏ qua sức cản của không khí . Cho g=10m/s^2 , chọn góc thế năng ở mặt đất . a) tính độ cao cực đại mà viên bi đạt lên tới b) ở độ cao nào mà thế năng bằng động năng c) ở độ cao nào mà thế năng gấp 4 lần động năng


1

1


Lê M

23 tháng 3 2020 14:55

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến 1. a. W = mgh + (1/2)mv^2 = 0,1.10.5 + 0,5.0,1.36 = 6,8 J b. v^2 - v0^2 = 2gs => -36 = -2.10.s => 1,8 m vật đi được 1,8 m so với điểm ném, hay độ cao 6,8 m c. W = 2Wt => Wt = 3,4 = 0,1.10.h => h = 3,4 m 2. a. áp dụng ct tính vận tốc ở câu 1b ta có -49 = -20.s => s = 2,45 m b. W = 0,5.m.49 = 24,5m J W = 2Wt => Wt = 12,25m = mgh => 10h = 12,25 => h = 1,225 m c. W = (1/4)Wt + Wt = (5/4)Wt => Wt = 19,6m J => 19,6m = mgh => 19,6 = 10.h => h = 1,96 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

7

Lihat jawaban (1)