Square root
VBT
Calculator
magnet

Vương N

17 tháng 4 2020 01:56

câu hỏi

câu 1: khi một vật nóng lên, đại lượng nào sau đây không thay đổi? a. thể tích b. chu vi c. đường kính d. khối lượng


1

2


Phạm Đ

17 tháng 4 2020 07:03

Khi một vật nóng lên, khối lượng không thay đổi Đáp án là câu d.

Vương N

17 tháng 4 2020 11:23

cảm ơn rất nhiều

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tô Hoài tên thật là gì?

16

Lihat jawaban (2)