Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 12 2022 11:29

câu hỏi

Câu 1: cho tam giác ABC vuông tại B, có B=12cm,BC=5cm. bán kính đường tròn ngoại tiêm tam giác ABC là Câu 2: cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

Câu 1: cho tam giác ABC vuông tại B, có B=12cm,BC=5cm. bán kính đường tròn ngoại tiêm tam giác ABC là

Câu 2: cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 12:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Câu 1: cho tam giác ABC vuông tại B, có BA = 12cm,BC=5cm. bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là</p><p>Tam giác ABC vuông tại B nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm của AC nên:</p><p>R = AC /2&nbsp;</p><p>AC = √12<sup>2</sup> + 5<sup>2</sup> = 13 cm</p><p>R = 6,5 cm</p><p>&nbsp;</p><p>Câu 2: cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng</p><p>Tam giác ABC là tam giác đều nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là tâm của tam giác ABC</p><p>R = 2/3. AM (M là trung điểm của BC)</p><p>AM = √3 /2 .BC = 3√3 /2 cm</p><p>=&gt; R = 3√3 /3 cm</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Nguyễn T, 
Bài giải chi tiết:
Câu 1: cho tam giác ABC vuông tại B, có BA = 12cm,BC=5cm. bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

Tam giác ABC vuông tại B nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm của AC nên:

R = AC /2 

AC = √122 + 52 = 13 cm

R = 6,5 cm

 

Câu 2: cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

Tam giác ABC là tam giác đều nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là tâm của tam giác ABC

R = 2/3. AM (M là trung điểm của BC)

AM = √3 /2 .BC = 3√3 /2 cm

=> R = 3√3 /3 cm


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 3^(2)⋅[(5^(2)−3):11]−2^(4)+2⋅10^(3)

1

Được xác nhận