Square root
VBT
Calculator
magnet

My V

29 tháng 3 2021 21:48

câu hỏi

Câu 1 : Cho mặt phẳng (R): x + y + z+6 =0 viết phương trình mặt phẳng qua ₫iểm M (3,2,3) và song song với mặt phẳng ( R) Câu 2: Trong Không gian hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có tâm I (2,-3,7) và đi qua điểm M (-4,0,1). Viết phương trình mặt cầu (S)


8

1


D. Nguyen

05 tháng 4 2021 02:33

Câu 1: mp (P)//(R) => (P):x+y+z+d=0, M thuộc (P) suy ra: d=-8 Câu 2: (S) qua M => R=IM=9 Pt (S): (x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-7)^2 =81

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là

13

Lihat jawaban (1)

Cho số phức z thỏa mãn |z|=căn 5. Tính mô đun cua số phức w=(3+4i)z

8

Được xác nhận