Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

26 tháng 10 2022 06:52

câu hỏi

Câu 1: Biểu diễn miền nghiệm của m a) 3x+2y≥300


17

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 07:00

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 10 Bài giải chi tiết: Vẽ đường thẳng d: 3x + 2y – 300 = 0 trên mặt phẳng tọa độ. Lấy gốc tọa độ O(0; 0) và tính 3.0 + 2.0 = 0 < 300. Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d không chứa gốc tọa độ và cả đường thẳng d (miền tô màu kể cả biên). Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)