Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

28 tháng 10 2022 03:24

câu hỏi

Câu 1. a) Rút gọn biểu thức P=x^(2)/((x+y)(1−y))−y^(2)/((x+y)(1+x))−(x^(2)y^(2))/((1+x)(1−y))


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 05:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;&nbsp;Bao&nbsp;T&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em  Bao T   

 Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xét tính đơn điệu của các hàm số sau f) y=x^(3)−3x^(2)+4x−1

4

Được xác nhận