Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 16:08

câu hỏi

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 17:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>2020/5×1/2 &lt; y.(3/12+3/4)×204</p><p>⇔ 202 &lt; y.204</p><p>⇔ y &gt; 101/102</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.

Bài giải chi tiết:

2020/5×1/2 < y.(3/12+3/4)×204

⇔ 202 < y.204

⇔ y > 101/102

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)