Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 00:08

câu hỏi

Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lý b) (−4)/13⋅5/17+(−12)/13⋅4/17+4/17


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 00:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,&nbsp;</p><p>Đây là một bài thuộc Toán 6.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><h1>(−4)/13⋅5/17+(−12)/13⋅4/17+4/17</h1><p>=-20/221+-48/221+4/17</p><p>=-68/221+4/17</p><p>=-68/221+52/221</p><p>=-16/221</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T, 

Đây là một bài thuộc Toán 6. 

Bài giải chi tiết: 

(−4)/13⋅5/17+(−12)/13⋅4/17+4/17

=-20/221+-48/221+4/17

=-68/221+4/17

=-68/221+52/221

=-16/221

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận