Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy T

23 tháng 10 2020 13:51

câu hỏi

cô trên lớp Giang em không hiểu


6

2


Thuy T

23 tháng 10 2020 13:51

thầy cô có thể chỉ em lại không ạ

Thuy T

23 tháng 10 2020 13:53

thầy cô chỉ em các bước gỡ căn rồi lột được không ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC cân tại A có góc A nhọn nội tiếp đường tròn(I). các đường cao AM và BN cắt nhau tại H a) C/m: 4 điểm H,C,M,N cùng thuộc một đường tròn b) C/m: tứ giác ABMN nội tiếp đg tròn, xác định tâm O của đg tròn ngoại tiếp tứ giác đó c) C/m:AB.CN=BC.CM

0

Lihat jawaban (1)