Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

19 tháng 3 2020 13:42

câu hỏi

cô/thầy ơi


0

1


Lam N

20 tháng 3 2020 13:27

????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cọ xát một thước nhựa vào một mảnh len thì thước nhựa bị nhiễm điện . Hỏi mảnh lên có bị nhiễm điện hay ko ? Nếu có thì mảnh len cùng dấu hay khác dấu với điện tích trên thước nhựa ? vì sao ? Giúp em với ạ 😁

0

Lihat jawaban (1)