Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Á

25 tháng 10 2020 05:10

câu hỏi

có thể xem chi tiết " cá đâu đớp động dưới chân bèo "trong bài thu điếu ẩn ý cho thời cuộc loạn lạc với hình ảnh những cuộc khởi nghĩa hình thành và suy tàn trong nháy mắt?


4

1


Nguyễn Á

25 tháng 10 2020 05:11

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cảm nhận của em về tinh thần lạc quan của bác qua bài thơ chiều tối

6

Lihat jawaban (2)