Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương T

09 tháng 7 2021 07:21

câu hỏi

Có thể giải thích giúp em làm sao để tìm tập xác định không ạ?


29

1


Tùng T

09 tháng 7 2021 14:21

Tìm tập xác định là tìm điều kiện để 1 biểu thức có nghĩa • a/b => b ≠ 0 • √b => b ≥ 0 • a/√b => b > 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải các phương trình sau: 4sinx-5=0

11

Lihat jawaban (1)