Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần M

15 tháng 12 2019 03:47

câu hỏi

cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?


0

1


Ngô T

16 tháng 12 2019 13:53

cơ thể chúng ta được hình thành tự sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố quá trình tinh trùng gặp trứng gọi là sự thụ tinh Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử hợp tử phát triển thành phôi rồi thành bào thai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điểm khác ở đâu??? 🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🏙🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃

4

Lihat jawaban (3)