Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà V

23 tháng 7 2022 05:10

câu hỏi

cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong dung dịch A. Na2SO4 và CuCl2. B. BaCl2 và K2SO4 C. Na2CO3 và H2SO4. D. KOH và H2SO4


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 8 2022 16:46

Được xác nhận

Xin chào em Hà V, Đây là một bài tập thuộc Chương Dung dịch Bài giải chi tiết: Cặp chất tồn tại trong dung dịch là Na2SO4 và CuCl2 vì các ion Na+, SO4 2- ,Cu 2+, Cl- không phản ứng với nhau tạo thành tủa, khí hay nước Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của k sao cho: a, Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2

3

Được xác nhận