Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

19 tháng 12 2019 13:05

câu hỏi

có những loại lá biến dạng nào?. biến dạng của lá có ý nghĩa gì ?


0

1


Lê N

18 tháng 1 2020 08:02

Các loại lá biến dạng : + Lá biến thành gai : giảm bớt sự thoát hơi nước +Tua cuốn : giúp cây leo +Tay móc : giúp cây leo lên + Lá vảy : Che chở , bảo vệ chồi + Lá dự trữ : chứa chất dự trữ + Lá bắt mồi : bắt và tiêu hoá mồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao có lục lạp?

8

Lihat jawaban (1)