Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Ý

03 tháng 12 2019 09:54

câu hỏi

Có những loại cây biễn dạng nào?


0

1


Vi T

17 tháng 4 2020 08:29

có 4 loại rễ biến dạng: rễ củ, rễ móc, rễ thở, rễ giác mút

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao có lục lạp?

8

Lihat jawaban (1)