Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

22 tháng 10 2020 06:30

câu hỏi

Công viên Văn Hóa Đầm Sen có diện tích 50 héc ta, trong đó diện tích mặt hồ là 20 phần trăm , diện tích cây xanh và vườn hoa là 60 phần trăm. Hỏi diện tích phần còn lại là bao nhiêu mét vuông?


5

1


Mnhi M

24 tháng 10 2020 03:37

vậy xem như diện tích công viên là 100% = 50ha => 1% = 50:100x1 =0,5ha Diện tích vườn còn lại: 100% - 20% -60% = 20% => 20% x 0,5 = ??? ha từ số ha đó đổi ra đơn vị mét là xong nè

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cửa cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường ngày đầu bán được 300 kg ngày Thứ Hai bán được gấp hai lần ngày đầu hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường

0

Lihat jawaban (1)