Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần P

29 tháng 11 2019 13:14

câu hỏi

công thức thì hiện tại đơn


1

4


Hoa D

01 tháng 12 2019 04:31

-V(tobe): +) S+tobe+.... -) S+tobe+not+... ?) (Wh) +tobe+S+... +? -V (regular) : *NOTE: S1:I, You, we, they {DT số nhiều} S2:She, he, it{DT số ít} +) S1+V(inf) +O/A S2+V(s, es) +O/A -) S1+do not +V(inf) +O/A S2+does not +V(inf)+O/A ?) (WH) +Do+S1/Does+S2 +V(inf) +O/A?

Nguyễn T

03 tháng 12 2019 12:44

I,we,you,they+v he,she,it+vs khi các động từ tận cùng bằng o,ch,s,sh,x,z là thêm ves

Lâm T

05 tháng 12 2019 02:00

công thức hiện tại Đơn cách làm như thế nào

Khoa P

27 tháng 10 2021 23:41

ko biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I think collecting glass bottles is interesting I find.......

24

Lihat jawaban (1)