Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn H

24 tháng 7 2022 10:05

câu hỏi

công thức tính v khi biết g và h


8

1

Được xác nhận

Mkt I

12 tháng 8 2022 07:29

Được xác nhận

v= căn 2 gh nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình x=12sinωt - 16sin³ωt. nếu vật dao động điều hoà thì gia tốc có độ lớn cực đại là bao nhiêu

5